Arcadia Music

Hollywood

Hollywood 13 CD
průměrná stopáž: 3:00 min.
Důstojné, majestátní a výpravné skladby symfonických těles povznesou a umocní jakoukoliv filmovou scénu.

Témata:
  • Vojna a mír
  • Nostalgie
  • Romance
  • Sentimentální momenty
  • Slavné iluze
  • Temné myšlenky ad.

Některé skladby jsou kombinovány i se sborovým zpěvem.