Arcadia Music

Therapy

Therapy

30 CD – 30 témat
Stopáž: 8:00 až 30:00 min.

LONG SEQUENCES

Tato hudba vznikla čistě exaktně - výzkumem působení zvukových frekvencí na vědomí a nevědomí člověka. Je používána zejména k lékařským účelům.